ซีรี่ย์จีน

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) (พากย์ไทย)

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 1
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 2
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 3
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 4
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 5
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 6
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 7
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 8
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 9
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 10
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 11
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 12
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 13
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 14
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 15
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 16
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 17
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 18
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 19
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 20
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 21
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 22
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 23
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 24
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 25
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 26
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 27
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 28
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 29
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 30
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 31
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 32
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 33
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 34
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 35
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 36
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 37
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 38
ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) ตอน 39 (ตอนจบ)

ดูซีรี่ย์เรื่อง ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (Douluo Continent) (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : สำนักวิญญาณจอมยุทธ์ ที่หมูบ้านแห่งนี้เพื่อทำการปลุกวิญญาณยุทธ์ ตอนนั้นเขาเป็นคนที่มีพลังวิญญาณขั้น สูงแต่มีวิญญาณหยุดเป็น “หญ้าเงินคราม” ในมุมมองของวิญญาจารย์ หญ้าเงินครามถือเป็นวิญญาณขยะที่ยากจะพัฒนา ถึงแม้มีพลังจิตเต็มเปี่ยมแต่ก็ยากที่จะต่อสู่กับคนอื่น แต่ในระหว่างนั้นไม่มีใครรู้เลยว่า ถังซานได้อดทนเอาไว้เพราะมืออีกข้างหนึ่งของเขาก็มีวิญญาณยุทธ์อีกอย่างเกิดขึ้นเหมือนกัน

☆ นักแสดง เซียวจ้าน
☆ นักแสดง อู๋เซวียนอี๋