ซีรี่ย์จีน

A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย)

A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 1
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 2
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 3
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 4
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 5
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 6
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 7
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 8
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 9
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 10
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 11
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 12
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 13
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 14
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 15
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 16
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 17
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 18
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 19
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 20
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 21
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 22
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 23
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 24
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 25
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 26
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 27
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 28
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 29
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 30
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 31
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 32
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 33
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 34
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 35
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 36
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 37
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 38
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 39
A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย) ตอนที่ 40 (ตอนจบ)

ซีรีย์จีนเรื่อง : A Journey to Love ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :เรื่องราวของ เหรินหรูอี้ (รับบทโดย หลิวซือซือ) อดีตทูตฝ่ายซ้ายของแคว้นอัน ผู้ซึ่งโชคชะตาพลิกผันจนได้กลายมาเป็นสมาชิกคณะผู้แทนต้อนรับแคว้นอู๋ ร่วมกับ หนิงหย่วนโจว (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) ผู้นำของศาลหกวิถีของแคว้นอู๋ อวี๋สือซานผู้รักอิสระ (รับบทโดย ฟางอี้หลุน) องค์หญิงหยางอิ๋ง (รับบทโดย เหอหลานโต้ว) หยวนลู่ชายหนุ่มผู้ชาญฉลาด (รับบทโดย เฉินโย่วเหวย) และองครักษ์จักรพรรดิ เฉียนเจา (รับบทโดย หวังอีเจ๋อ) พวกเขาสัมผัสการเสี่ยงอันตรายและเติบโตไปด้วยกัน

☆ นักแสดง Duling Chen,
☆ นักแสดง Haha He,
☆ นักแสดง Maggie Huang,
☆ นักแสดง Qing Ye,
☆ นักแสดง Shi Shi Liu,
☆ นักแสดง Tianyang Zhang,
☆ นักแสดง Xiaoyun Chen,
☆ นักแสดง Yilun Fang,
☆ นักแสดง Youwei Chen,
☆ นักแสดง Yuning Liu