ซีรี่ย์จีน

Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย)

Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 2
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 1
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 3
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 4
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 5
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 6
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 8
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 7
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 9
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 10
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 11
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 12
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 13
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 14
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 15
Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย) ตอนที่ 16 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Candle in the Tomb The Lost Caverns คนขุดสุสาน หุบเขาลับแห่งยูนนาน(ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :  เรื่องราวส่วนใหญ่พัวพันเกี่ยวกับข่าวลือข่าวหนึ่ง ข่าวลือบอกว่ามุกมู่เฉินที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนกลายเป็นสมบัติที่ต้องฝังไปพร้อมกับกษัตริย์ของแคว้นกู่เตียน ต่อมาโมจินคลำทองตรวจยศ หูปาอี หวังข่ายเสวียน เชอร์รี่หยางและคนอื่น ๆได้ เข้าไปในสถานที่อันตราย เริ่มต้นการสำรวจสุสานโบราณ

☆ นักแสดง Kitty Zhang
☆ นักแสดง Pan Yueming
☆ นักแสดง Jiang Chao
☆ นักแสดง Kent Tong
☆ นักแสดง Sha Baoliang
☆ นักแสดง Vengo Gao