ซีรี่ย์จีน

Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย)

Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 1
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 2
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 3
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 4
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 5
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 6
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 7
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 8
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 9
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 10
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 11
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 12
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 13
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 14
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 15
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 16
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 17
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 18
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 19
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 20
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 21
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 22
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 23
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 24
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 25
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 26
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 27
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 28
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 29
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 30
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 31
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 32
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 33
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 34
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 35
Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย) ตอนที่ 36 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Divine Destiny พรหมลิขิตรักพันธนาการ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน : เรื่องราวของลูกกําพร้า จี้รั่วเฉิน ที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเทวดาเซียน ตก สรวงสวรรค์ เพียงแค่เนื่องจากเขา ดันไป ลักขโมย หิน สีฟ้า จากเจ้าของที่มีสิทธิ์ถูกมา ท่าให้เขาจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์ในสํานักไท่เสวียนที่ชี เสวียน ได้เรียนวิชา โดยไม่คาดคิด กระทั่งไป หลงเสน่ห์ กับ จางอินอิน บุตรสาว ของ หัวหน้า สํานัก ที่รอช่วยเหลือ แล้วก็ให้ค่าปรึกษากับเขาตลอดมา จนถึง ทั้งสอง กําาเนิด มีความเกี่ยวพันที่ดีต่อกัน

☆ นักแสดง แองเจล่าเบบี้
☆ นักแสดง หม่าเทียนหยู
☆ นักแสดง เซวียนลู่
☆ นักแสดง วังจั๋วเฉิง