ซีรี่ย์จีน

Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย)

Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 1
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 2
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 3
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 4
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 5
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 6
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 7
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 8
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 9
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 10
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 11
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 12
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 13
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 14
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 15
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 16
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 17
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 18
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 19
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 20
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 21
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 22
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 23
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 24
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 25
Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย) ตอนที่ 26 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Got A Crush On You จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :ครั้งแรกพบเถียงกันอย่างรุนแรง เมื่อได้พบอีกครั้งก็รู้สึกหวั่นไหว ซ่งซิงเฉิน ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระและร้อนแรงมาพบกับ ซูซิงเช่อ กัปตันกู้ภัยสุดหล่อแต่หน้าตายผู้โสดมาทั้งชีวิต ความรักที่ขิงก็ราข่าก็แรงจึงเกิดขึ้น

☆ นักแสดง สวีไคเฉิง,
☆ นักแสดง กู่ลี่น่าจา,