ซีรี่ย์จีน

Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย)

Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 1
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 2
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 3
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 4
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 5
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 6
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 7
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 8
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 9
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 10
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 11
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 12
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 13
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 14
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 15
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 16
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 17
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 18
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 19
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 20
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 21
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 22
Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย) ตอนที่ 23 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Healing Food Healing Love ปรุงเลิฟให้เธอรัก (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน : เรื่องราวของเชิ่นอิงบรรณาธิการอาหารอิสระและเจิ้งเต้าชายปากร้ายผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่ได้มาเกี่ยวข้องกันด้วยอาหาร ทำความรู้จักกันผ่านอาหารในที่ทำงาน ได้เติบโตและรักษาซึ่งกันและกัน

☆ นักแสดง Zhang He,
☆ นักแสดง Zhao Yaoke,