ซีรี่ย์จีน

Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย)

Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 1
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 2
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 3
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 4
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 6
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 5
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 7
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 10
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 11
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 12
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 13
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 14
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 15
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 16
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 17
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 18
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 19
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 20
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 21
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 22
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 23
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 24
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 25
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 26
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 27
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 28
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 29
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 30
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 31
Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 32 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Her World โลกของเธอเธอและเธอ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน : เรื่องราวการเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจของหญิงวัยกลางคนในเมืองใหญ่ 3 คนที่มีลักษณะนิสัยต่างกัน ซึ่งเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและมองโลกในแง่ดี

☆ นักแสดง Baby Zhang,
☆ นักแสดง Darren Chen,
☆ นักแสดง David Wang,
☆ นักแสดง Gao Lu,
☆ นักแสดง Wang Long Zheng,
☆ นักแสดง Zhang Jing Chu,