ซีรี่ย์จีน

If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย)

If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 1
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 2
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 3
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 4
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 5
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 6
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 7
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 8
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 9
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 10
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 11
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 12
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 13
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 14
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 15
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 16
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 17
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 18
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 19
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 20
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 21
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 22
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 23
If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 24 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : If I Never Loved You สมมุติว่าไม่เคยรักเธอ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน : เหยียนเสี่ยวอัน ตกลงแต่งงานกับ ลู่อวิ๋นจ้าน แฟน ของ น้องสาวต่างแม่ที่ขอ คุณ สมรส เพราะว่า ปรารถนา ลง ทัณฑ์เหยียนเสี่ยวอันที่ทําให้น้องสาวต่างแม่ ซึ่งเป็นแฟนของลู่อวิ๋นจ้าน หนีไป แม้กระนั้นเหยียนเสี่ยวอันไม่ กลัว ตรากตรํา และก็การลงทัณฑ์ เนื่องจากว่าคุณมั่นใจว่า ความอุตสาหะของตนเอง จะก่อให้ลู่อวิ๋นจ้านมองเห็นถึง ความรัก ที่ เธอ มี ให้เขา จาก ใจจริง ๆ

☆ นักแสดง เฉินม่อ
☆ นักแสดง ไต้เฟย
☆ นักแสดง หูหย่าฉี
☆ นักแสดง ไช่อี้