ซีรี่ย์จีน

Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา (พากย์ไทย)

Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 1
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 2
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 3
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 4
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 5
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 6
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 7
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 8
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 9
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 10
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 11
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 12
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 13
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 14
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 15
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 16
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 17
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 18
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 19
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 20
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 21
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 22
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 23
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 24
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 25
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 26
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 27
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 28
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 29
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 30
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 31
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 32
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 33
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 34
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 35
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 36
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 37
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา ตอน 38

ดูซีรี่ย์เรื่อง Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปราถนา (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : บอกเล่าเรื่องราวของ องค์เทพธิดาแห่งหอเยว่เหล่า เทพบริวารขององค์เทพแห่งดาวเหม่ารื่อที่เข้าใจผิดกัน และก่อเรื่องจนทำให้คู่บุพเพบนโลกมนุษย์เกิดความวุ่นวาย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีรับสั่งลงโทษให้ทั้งสองลงไปเกิดยังโลกมนุษย์

☆ นักแสดง Bo Yu
☆ นักแสดง Chaoyue Yang