ซีรี่ย์จีน

More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย)

More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 1
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 2
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 3
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 4
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 5
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 6
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 7
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 8
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 9
More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย) ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : More than Blue: The Series ถึงวันนั้น ฉันจะบอกรักเธอ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :เรื่องราวที่จะปลุกความรักครั้งเก่าของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้งและจะเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่พวกเขาร่วมต่อสู้มาด้วยกัน

☆ นักแสดง Gingle Wang,
☆ นักแสดง Fandy Fan,
☆ นักแสดง lvy Shao,
☆ นักแสดง Edison Wang,
☆ นักแสดง Figaro Tseng,
☆ นักแสดง Eleven Yao,