ซีรี่ย์จีน

Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย)

Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 1
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 2
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 3
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 4
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 5
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 6
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 7
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 8
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 9
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 10
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 11
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 12
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 13
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 14
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 15
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 16
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 17
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 18
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 19
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 20
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 21
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 22
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 23
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 24
Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย) ตอนที่ 25 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Princess of Lanling King ศึกรักลิขิตสวรรค์ (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตสมัยราชวงศ์ตงจิ้น เมื่อเกิดความระส่ำระส่ายขึ้นในราชสำนัก บรรดาอ๋องและขุนนางทั้งหลายตั้งตนอยากจะเป็นใหญ่ กล่าวขานกันว่าซ้ายถือกระจกชิงหลวน ขวากำกระบี่หลีซางซึ่งเดิมทีเป็นของวิเศษของพรรคมังกร หากใครได้ครอบครองก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ ทำให้การแก่งแย่งชิงสิ่งนี้เกิดขึ้น จนกลายเป็นศึกสงครามที่เข้มข้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จื่อเม่ย ผู้เป็นธิดาเทพพรรคมังกร ก่อนที่เธอจะสิ้นใจได้มองพรรคมังกรให้กับตวนมู่เหลียน ทายาทเพียงคนเดียวให้ดูแล นางได้กำชับตวนมู่เหลียนว่าจะให้สิ่งนี้ตกอยู่ในมือของคนชั่วไม่ได้มิเช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกหย่อมหญ้า หลังจากนั้นตวนมู่เหลียนได้รู้จักกับหลิงอ๋องเกาฉางกงและหยี่เหวินยง ทั้งสามต่างดึงดันกันจนเกิดความรักสามเศร้าขึ้นมา

☆ นักแสดง Baby Zhang,
☆ นักแสดง Andy Chen,
☆ นักแสดง Peng Guan Ying,