ซีรี่ย์จีน

Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย)

Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 1
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 2
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 3
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 4
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 5
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 6
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 7
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 8
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 9
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 10
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 11
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 12
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 13
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 14
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 15
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 16
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 17
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 18
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 19
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 20
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 21
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 22
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 23
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 24
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 25
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 26
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 27
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 28
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 29
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 30
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 31
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 32
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 33
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 34
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 35
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 36
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 37
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 38
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 39
Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 40 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Song of the Moon บทเพลงแห่งจันทรา (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :    เรื่องราวของ หลิ่วเซา (รับบทโดย สวีลู่) สาวน้อยที่ยอมเปลี่ยนชะตาชีวิตเพื่อให้ตัวเองพบกับความสุขอันนิรันทร์กับ เทพแห่งจันทรา (รับบทโดย จางปินปิน) เป็นเวลา 3 วัน โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล

☆ นักแสดง จางปินปิน
☆ นักแสดง สวีลู่
☆ นักแสดง หวังโย่วซั่ว
☆ นักแสดง เจิ้งเหอฮุ่ยจื่อ
☆ นักแสดง หวังอี่หลุน