ซีรี่ย์จีน

Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง (พากย์ไทย)

Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 1
2Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 2
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 3
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 4
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 5
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 6
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 7
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 8
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 9
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 10
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 11
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 12
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 13
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 14
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 15
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 16
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 17
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 18
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 19
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 20
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 21
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 22
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 23
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 24
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 25
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 26
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 27
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 28
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 29
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 30
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 31
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 32
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 33
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 34
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 35
Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง ตอน 36 (ตอนจบ)

ดูซีรี่ย์เรื่อง Strange Tales of Tang Dynasty ปริศนาลับราชวงศ์ถัง (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : หัวใจของคดีต่อเนื่องหนึ่งเรื่องนี้ และอีกเก้าคดีที่ซ้อนกัน เป็นพยานกับจินตนาการที่ประหลาดล้ำที่นอกเหนือจากกลอนถัง ความจริงที่เขย่าขวัญของเบื้องหลังความลับ

☆ นักแสดง Anson Shi
☆ นักแสดง Chuang Chen