ซีรี่ย์จีน

the heart (ซับไทย)

the heart (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
the heart ตอน 1
the heart ตอน 2
the heart ตอน 3
the heart ตอน 4
the heart ตอน 5
the heart ตอน 6
the heart ตอน 7
the heart ตอน 8
the heart ตอน 9
the heart ตอน 10
the heart ตอน 11
the heart ตอน 12
the heart ตอน 13
the heart ตอน 14
the heart ตอน 15
the heart ตอน 16
the heart ตอน 17
the heart ตอน 18
the heart ตอน 19
the heart ตอน 20
the heart ตอน 21
the heart ตอน 22
the heart ตอน 23
the heart ตอน 24
the heart ตอน 25
the heart ตอน 26
the heart ตอน 27
the heart ตอน 28
the heart ตอน 29
the heart ตอน 30
the heart ตอน 31
the heart ตอน 32
the heart ตอน 33
the heart ตอน 34
the heart ตอน 35
the heart ตอน 36
the heart ตอน 37
the heart ตอน 38 (ตอนจบ)

ดูซีรี่ย์เรื่อง the heart (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์ โรคหัวใจทั้งสามคนที่มาพบกันที่โรงพยาบาลตงลี่อย่างบังเอิญในช่วงแรกนั้นทั้ง 3 ต่างไม่ชอบหน้ากันมากๆเพราะว่าเนื่องด้วยปัญหาทางแนวคิดและทัศนคติต่างๆ

☆ นักแสดง Zhao Youting
☆ นักแสดง Yang Mi