ซีรี่ย์จีน

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ (พากย์ไทย)

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 1
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 2
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 3
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 4
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 5
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 6
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 7
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 8
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 9
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 10
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 11
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 12
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 13
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 14
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 15
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 16
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 17
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 18
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 19
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 20
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 21
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 22
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 23
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 24
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 25
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 26
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 27
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 28
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 29
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 30
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 31
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 32
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 33
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 34
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 35
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 36
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 37
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 38
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 39
The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ตอน 40 (ตอนจบ)

ดูซีรี่ย์เรื่อง The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : เขารู้จักกันโดยบังเอิญ ของภูตวารีอาอินและ บุตรแห่งสัจจเทพกู่จิ้นที่ถูกผนึกพลังเทพท ได้ร่วมเดินทางกับเหล่าสหายเช่นหงอี้แห่งเผ่าจิ้งจอกและเยี่ยนส่วงองค์หญิงแห่งเผ่าอินทรีเพื่อออกตามหารวบรวมวิญญาณของเฟิ่งอิ่น

☆ นักแสดง หวังอันอวี่
☆ นักแสดง จ้าวลู่ซือ