ซีรี่ย์จีน

The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย)

The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 1
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 2
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 3
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 4
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 5
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 6
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 7
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 8
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 9
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 10
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 11
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 12
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 13
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 14
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 15
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 16
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 17
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 18
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 19
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 20
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 21
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 22
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 23
The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย) ตอนที่ 24 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : The Lord Of Losers เรื่องไม่เอาไหนไว้ใจผม (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน : เรื่องราวความสนุกสนานเฮฮาที่เกิดขึ้นในแผนกไม่เอาไหนแห่งว่านโซ่วกรุ๊ป

☆ นักแสดง หลี่เจียหาง,
☆ นักแสดง Cheng Guo,
☆ นักแสดง Zhang Yi Duo,
☆ นักแสดง Liu Zhong Qiu,