ซีรี่ย์จีน

The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย)

The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 1
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 2
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 3
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 4
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 5
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 6
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 7
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 8
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 9
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 10
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 11
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 12
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 13
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 14
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 15
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 16
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 17
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 18
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 19
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 20
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 21
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 22
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 23
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 24
The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย) ตอนที่ 25 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : The Queen System ระบบรักพิทักษ์ใจองค์ราชินี (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :นักแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมู่อู่เกิดใหม่เป็นฮองเฮาในยุคโบราณอยู่กับระบบเหมิงเหมิง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นพระสนมผู้หยิ่งทะนง เริ่มชีวิตแห่งการแย่งชิงตำแหน่งฮองเฮา

☆ นักแสดง จูอวี้,
☆ นักแสดง หลัวเจ๋อไข่,
☆ นักแสดง จางเจียซิน,