ซีรี่ย์จีน

The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก (พากย์ไทย)

The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก (พากย์ไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 1
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 2
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 3
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 4
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 5
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 6
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 7
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 8
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 9
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 10
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 11
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 12
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 13
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 14
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 15
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 16
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 17
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 18
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 19
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 20
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 21
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 22
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 23
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 24
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 25
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 26
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 27
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 28
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 29
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 30
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 31
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 32
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 33
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 34
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 35
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 36
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 37
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 38
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 39
The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก ตอน 40 (ตอนจบ)

ดูซีรี่ย์เรื่อง The Starry Love (2023) ดาวตกก่อเกิดรัก (พากย์ไทย)
เรื่องย่อซีรี่ย์ : เรื่องของการวางแผนอุบายขององค์หญิง ที่เป็นฝาแฝดคู่หนึ่งแห่งราชวงศ์ของเผ่ามนุษย์ ทำให้ได้มาแต่งงานกับแดนสวรรค์และแดนเฉินเยวียนโดยไม่ได้ตั้งใจ และในที่สุดก็ช่วยกอบกู้แดนทั้งสี่ไว้ได้ด้วยกัน

☆ นักแสดง Jiaolong Sun
☆ นักแสดง Jun Cao