ซีรี่ย์จีน

Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย)

Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 1
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 2
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 3
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 4
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 5
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 6
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 7
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 8
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 9
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 10
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 11
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 12
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 13
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 14
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 15
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 16
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 17
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 18
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 19
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 20
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 21
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 22
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 23
Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย) ตอนที่ 24 (ตอนจบ)

ดูซีรีย์จีนเรื่อง : Wise Woman สตรีแกร่งสกุลใหญ่ (ซับไทย)
เรื่องย่อซีรีย์จีน :เซวี่ยหวั่นเอ๋อร์ที่ไขว่คว้าความรักอย่างอิสระถูกคัดค้านจากครอบครัว ซ้ำยังถูกพี่สาวหลอกใช้ หลังจากฟื้นคืนชีพ นางก็กลับมาชิงดีชิงเด่นกับคู่แค้น ต่อสู้กับขนบธรรมเนียมที่เน่าเฟะ หลังจากผ่านอุปสรรคมากมาย คนรักที่จากไปก็ย้อนคืน เซวียหวั่นเอ๋อร์แย่งชิงทุกสิ่งของตนกลับคืนมาได้สำเสร็จ และเริ่มต้นชีวิตใหม่

☆ นักแสดง Dai Gao Zheng,
☆ นักแสดง Liu Yin Jun,
☆ นักแสดง Yu Cong,
☆ นักแสดง Zhu Jin Tong,